استعاره های مفهومی در قران از منظر زبانشناسی شناختی

۹۶۸ Visit

استعاره های مفهومی در قران از منظر زبانشناسی شناختی

زبانشناسی شناختی یکی از گرایش های جدید علم زبانشناسی است که ابزارها و روش هایموثری برای تحلیل متون مختلف به وجود آورده است. نظریة استعارة مفهومی که نخستینبار، آن را laquo;جورج لیکاف raquo; در کتاب استعاره هایی که با آنها زندگی م یکنیم مطرح کرد، ازنظریات مهم زبانشناسی شناختی است. ...

No comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.