دانلود مقاله بررسی رابطه دلبستگی شغلی با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان در دانشگاه پیام نور قزوین

۱,۰۷۰ Visit

دانلود مقاله بررسی رابطه دلبستگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در دانشگاه پیام نور قزوین

چکیده هدف از انجام پژوهش بررسی رابطۀ بین رفتار شهروندی سازمانی با دلبستگی شغلی در دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور قزوین به تعداد 294 نفر در سال 93 تحصیلی 1392 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با ...

No comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.