دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در کشاورزی نوین

۸۹ Visit

دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در کشاورزی نوین

 

تعداد صفحات :63

نوع فایل : Word،قابل ویرایش

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات به معنای استفاده از ابزارهای اداره و مدیریت اطلاعات شامل مجموعه ای وسایل است که به منظور تولید، ذخیره، پردازش، توزیع و تبادل اطلاعات به کار می رود. برای نیل به توسعه پایدار، بدون هیچ گونه پیش شرط و مانعی باید اطلاعات فنی و علمی در زمینه های علمی و برای همه کاربران اشاعه یابد. جدیدترین مفیدترین و کاربردی ترین اطلاعات تنها نهاده های موثر در عرصه پیشرفت است. هر اجتماعی که به اطلاعات بیشتر و به هنگام تری دسترسی داشته باشد، از رشد و پویایی و پیشرفت بیشتر و سریع تر برخوردار خواهد بود. با توجه به نقش آموزش و ترویج در سیستم اطلاعات کشاورزی به عنوان پیوند دهنده مراکز تحقیقات و کشاورزان، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با کاهش هزینه و تسهیل برقراری ارتباط، در از بین بردن فاصله فیزیکی روستاها و کشاورزان و تسهیل انتقال اطلاعات یاری رسان آموزش و ترویج در ایفای این نقش خواهد بود. در نتیجه ICT نقش مهمی را در ارتباط و اتصال بین تحقیق ترویج و بازار به سمت گسترش توانمندی های حرفه ای و ظرفیت ها و توانمندی های کارآفرینی در میان متخصصات و جوامع کشاورزی بازی می کند. به دنبال توسعه شبکه ICT، امروزه این شبکه به یک مرجع مهم برای آموزش، تحقق و ترویج اطلاعات کشاورزی تبدیل شده است. بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات برای استفاده ترویج کشاورزی در روستاهای مناطق مختلف اولویت بالایی را کسب خواهد نمود.

فهرست مطالب:

 فصل اول رویکردها و چالشهای کشاورزی نوین

مقدمه

چالشهای‌ بخش‌ کشاورزی‌ در آستانه‌ هزاره‌ سوم‌.

1- جهانیشدن‌ اقتصاد و نظامهای‌ تولید.

2- فرسایش منابع پایه و بحران های زیست محیطی..

3- فقر و امنیت غذایی..

فرصتهای‌ مقابله‌ با بحرانها

نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ، عامل توسعه کشاورزی..

1- کارایی‌ در تولید دانش‌ و اطلاعات‌..

2- دسترسی به اطلاعات و دانش.

3- زیرساخت های ارتباطی.

4- رسانه ها،مجراها و روش های رسانشی.

توسعه نظام دانش و اطلاعات کشاورزی.

1- فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی بهعنوان ابزار ارتقاء بهرهوری کشاورزی

2-نقش فنآوریهای ارتباطات و اطلاعات در افزایش بازده زیست شناسانه تولید

نگاهی به چند تجربه

فصل دوم:فناوری های نوین در خدمت کشاورزی.

فناوری های نوین در خدمت کشاورزی..

حسگرها

حسگرهای قابل استفاده در آب و هوا

تجهیزات تله ماتیک

تجهیزات زیست سنجی حیوانات مزرعه

حسگرهای مورد استفاده برای محصولات

حسگرهای مرتبط با زیرساخت سلامت

فناوری های تولید غذا

اصلاح ژنتیکی فرآورده های غذایی

گوشت درون کشتگاهی

اتوماسیون سازی

سیستم کنترل نواری (swath control) با نسبت متغیر

تکرار سریع روند پرورش انتخابی یا زادگیری گزینشی

ربات ها مختص کشاورزی

کشاورزی دقیق

فناوریRobotic farm swarms25

سیستم اکولوژیکی بسته

زیست شناسی مصنوعی

مزارع عمودی

علل استفاده از فناوری های نوین در کشاورزی

راهکارها

فصل سوم :کودهای بیولوژیکی و نانوتکنولوژی در خدمت کشاورزی نوین

استفاده از کودهای فرآوری شده بیولوژیک

کاربرد کودهای بیولوژیک

و...ادامه دارد

برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک دانلود رو بزنید

downloadNo comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.