مقاله ترجمه شده با عنوان جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن

۱۰۶ Visit

مقاله ترجمه شده با عنوان جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن

 

عنوان مقاله انگلیسی:Laminar flow and heat transfer in the boundary-layer of non-Newtonian
fluids over a stretching flat sheet

 

عنوان ترجمه فارسی: جریان آرام و انتقال حرارت در لایه ی مرزی سیال غیر نیوتونی یر روی ورق مسطح در حال کش آمدن

 

نام ژورنال: Computers and Mathematics with Applications

سال انتشار:2009

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9

تعداد صفحات ترجمه فارسی: 12

 

Abstarct

A theoretical analysis of the laminar boundary-layer flow and heat transfer of power-law non-Newtonian fluids over a stretching sheet with the sheet velocity distribution of the form and the wall temperature distribution of the form is presented, where x denotes the distance from the slit from which the surface emerges and C and A are constants, m and denote, the sheet velocity exponent and the temperature exponent, respectively. Within the framework of the boundary layer approximations, the nonlinear boundary layer momentum equation and the energy equation are reduced to a set of ordinary differential equations. It is found that when the velocity exponent or the power-law index , the similarity solutions are in existence for both the momentum equation and the energy equation. Analytical approximations with high accuracy for the reduced velocity and temperature profiles are obtained using a new procedure based on the homotopy analysis method. Besides, the effects of the parameters m, n and the Prandlt number Pr on the flow are investigated

چکیده

تحلیلی تئوری از جریان لایه ی مرزی آرام و انتقال حرارت سیال غیر نیوتونی ،که از قانون power-law پیروی می کند، بر روی یک ورق در حال کش آمدن با توزیع سرعت ورقی به فرم و توزیع دمای دیواره ی ارائه شد، که در آن x نشان دهنده فاصله بین شکاف تا جایی که سطح از آنجا پدیدار می شود وCو Aثوابت فرمول ها ، Mو نشان دهنده ی توان سرعت ورق و توان دماهستند. که با این چارچوب تقریب های معادله ی لایه ی مرزی، معادله ی غیر خطی مومنتوم لایه ی مرزی و معادله ی انرژی به یک سری معادلات دیفرانسیلی معمولی تقلیلی پیدا می کنند. مشخص شده است که وقتی توان سرعت باشد یا شاخص power-law، باشد، حل یکسانی هم برای معادله ی مومنتوم و هم معادله ی انرژی وجود دارد. با استفاده از روشی جدید که پایه اش روش تجزیه و تحلیل هوموتوپی است،تقریب تحلیلی با دقت بالایی برای پروفایل سرعت و دمای کاهش یافته به دست آمد. علاوه بر این، اثرات پارامترهای M، N و عدد پرانتل Pr بر جریان بررسی شد.

مقدمه
بررسی جریان لایه مرزی و انتقال حرارت سیالات ویسکوز بر روی یک ورق مسطح در بسیاری از فرآیندهای تولید، از جمله اکستروژن پلیمر ، شکل دادن به سیم های مسی، کش دادن مداوم فیلم های پلاستیکی و فیبرهای مصنوعی، نورد داغ، شکل دادن به سیم ، فیبرهای شیشه ای ، اکستروژن فلز، و ریسیدن وبه هم تاباندن فلز مهم است. در یکی از این مطالعات، Sakiadis مطالعه جریان لایه مرزی بر روی یک سطح کش آمده، که با سرعتی ثابت در حال حرکت است، را آغاز کرد و فرمول یک معادله ی لایه مرزی را، برای جریانهای دو بعدی و متقارن، به دست آورد. Tsou و همکارانش اثر انتقال حرارت را در لایه ی مرزی بر روی یک سطح که دائماً با سرعتی ثابت در حال حرکت است، تحلیل کرد و نتایج عددی Sakiadis را به طور تجربی تصدیق کرد. Erickson و همکارانش کار Sakiadis را تا حد دمش و مکش در سطح ورق کش آمده بر روی یک سطح جامد مداوم تحت سرعت ثابت گسترش دادند و اثرش را بر انتقال حرارت و جرم در لایه ی مرزی بررسی کردند. مسائل مرتبط با ورق کش آمده ای با سرعت خطی و شرایط مرزی دمایی مختلف در سیال نیوتونی، توسط محققان بسیاری ، از جمله: Cran ، Fang ، Fang & Lee ، به صورت نظری، عددی و تجربی مطالعه شد..برای دانلود استارت دانلود و بعد کریت لینک رو بزنید

downloadNo comments have been posted
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.