دانلود کتاب مجربات باقر – مجربات باقر رایگان

۱۴۵ Visit
برای دانلود استارت دانلود رو زده و بعد کریت لینک دانلودmojrebat bagherie.zip - 6.3 MB


توضیحات

مجربات باقر

 همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند :

جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها متاسفانه هیچ تلاش وکوششی در جهت احیای علوماهل بیت علیهم السلام در زمینه دعاهای مجرب وما نورو طب اسلامی وسنتی نمی شود وهر چه امروزه در اغلب کتابها هست اکثرا منفولانی بیش نیستند وغالبا حتی هیچ سندیت وپایه واساسی ندارند :

مصیبت بالاتراینکه وجود کتابهای ناقص وغیر عملی وبه ظاهر نقل شده ازاهل بیت علیهم السلام مردم را نسبت به علوم قرآن واسلام واهل بیت علیهم السلام بی اعتقاد کرده است:

مجربات باقر کتابی که در واقع ۳ کتاب می باشد در یک جلد کتابی کامل و جامع برای همه کسانی که میخواهند با دعا و طب سنتی مشکل خود را برطرف کنند و خود را به شکوفاهی برسانند

به نظر بنده این کتاب کاملترین و جامع ترین کتاب در زمینه علم دعانویسی و طب روحانی می باشد.این کتاب را به تک تک شما عزیزان سفارش میکنم و امیدوارم از مطالب فوق العاده مفید این کتاب بهره مند شودید

مطالبهای کتابمجربات باقر به سه قسمت یا به سه کتاب تقسیم شده است

 • کتاب اول: بخش دعاهای بسیارمجرب
 • کتاب دوم: بخش مجرب داروها
 • کتاب سوم: بخش نسخه های مجرب طب سنتی

فهرست مطالب کتابمجربات باقر:

 • بخش دعاهای بسیارمجرب………………… صفحه ۱۳
 • شناخت ومحاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات 
 • جدول ساعات روز 
 • جدول ساعات شب
 • خصوصیات هرساعت فلکی
 • راز مخفی تبدیل نحس به سعد!(بسیارمجرب)
 • دستورتهیه محلول روحانی
 • اصراف عُمّارِمکان قبل ازهرعمل روحانی(بسیاربسیارمهم)
 • نکته بسیاربسیارمهم درمورداستفاده ازدستورات این کتاب
 • دستورات ازدواج سریع وگشایش بخت!(بسیاربسیارمجرب وتضمینی)
 • ابطال انواع سحروچشم زخم وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیاربسیارمجرب)
 • ابطال انواع سحر خورده شده وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار مجرب)
 • دفع نحسی وبدبیاری درخانه(بسیارمجرب)
 • ابطال السحر مغازه یامنزل (بسیارمجرب)
 • دفع سحر شخصی وسحردرمنزل(بسیارمجرب)
 • طردجن وخادمین سحرازمنزل(بسیارمجرب)

مجربات باقر

 • دفع سنگ اندازی جن(مجرب)
 • دفع چشم زخم(بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با کندر(فوق العاده مجرب)
 • ابطال چشم زخم ودفع آثارسوءآن درروح وجسم(بسیارمجرب)
 • ابطال سریع چشم زخم با تخم مرغ(مجرب)
 • حصارمنیع ضد چشم زخم! (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل شهوت جنسی وتعدیل آن(مجرب)
 • ختم صلوات(بسیاربسیارمجرب)
 • توسل به امام رضا علیه السلام(بسیارمجرب)
 • نمازسیف القاطع(بسیارمجرب)
 • ختم یا علی (بسیارمجرب)
 • قضای حاجت سریع(بسیارمجرب)
 • جلب رزق وروزی وادای قرض(بسیارمجرب)
 • برکت کیسه پول(بسیارمجرب)
 • جلب رزق ودفع نزاع ودعوادرمنزل(بسیارمجرب)
 • رازی برای قطع سردرد در۱۰دقیقه!(بسیاربسیارمجرب)
 • قطع سردردهای مزمن(بسیارمجرب)
 • دستورشفای بیماریهای لاعلاج(بسیارمجرب)
 • ختم شفای بیماری های صعب العلاج وحتی لاعلاج(مجرب)
 • دستورشفای بیماری های مزمن(بسیارمجرب)
 • راز کهیعص وحمعسق برای شفای آنی بیماریها!(بسیاربسیارمجرب)
 • اکسیرشفای سریع هرنوع بیماری(بسیاربسیارمجرب)
 • علاج سریع آنفولانزاوسرماخوردگی(بسیارمجرب)
 • بهبودسریع سرماخوردگی(مجرب)
 • علاج سریع تب گرم وسرد(بسیارمجرب)
 • علاج هرنوع فشارجسمی وروحی (بسیارمجرب)
 • درمان دردگردن وآرتروز(بسیارمجرب)
 • قطع خون دماغ (رعاف)(بسیاربسیارمجرب)
 • قطع سریع خون حیض یا نفاس اضافی(بسیارمجرب)
 • ازبین بردن دُمَل وغددسرطانی (بسیارمجرب)
 • تقویت ضعف بینایی (مجرب)
 • نمازجلب محبت(بسیاربسیارمجرب)

مجربات باقر

 • ایجاد آشتی ومحبت بین زن وشوهر(بسیارمجرب)
 • افزایش عشق شوهربه زن تالحظه مرگ(مجرب)
 • افزایش عشق زن به شوهرتالحظه مرگ(مجرب)
 • دستورآشتی کردن وصله رحم(مجرب)
 • زبان بند(بسیارمجرب)
 • دستورنورانیت قلب وصفای باطن(بسیارمجرب)
 • تقویت اراده وهمت ورفع کسلی وتنبلی(مجرب)
 • تسهیل امورمادی ومعنوی(بسیارمجرب)
 • نشاط روزانه ونورانیت قلب باسوره یاسین(بسیارمجرب)
 • تطهیرنفس وجسدوعقل ازوسواس وسحر(بسیارمجرب)
 • موفقیت ونجات درهرکاری(بسیاربسیارمجرب)
 • رازی برای موفقیت درهرکارمهم(بسیارمجرب)
 • برای موفقیت درامتحانات مخصوصا کنکور!(بسیارمجرب)
 • دفع شر دشمنان ومسئولین (بسیارمجرب)
 • دفع شراشخاص بدون دانستن اسم مادر(بسیارمجرب)
 • هلاک ظالم(بسیارمجرب)
 • ترس ازوقوع بلاودفع آن(بسیاربسیارمجرب)
 • دفع فال بد یا نفوس بد زدن (مجرب)
 • رفع ترس وایجادسکینه قلبی(مجرب)
 • دعای حفظ ازمکروحیله وشردشمنان(بسیاربسیارمجرب)
 • تسلط برانس وجن وهیبت وعظمت واستجابت دعا(فوق العاده مجرب)
 • دفع حقارت وترس دربین مردم(بسیارمجرب)
 • دستوررفع دلشوره(بسیارمجرب)
 • علاج قطعی وسواس (بسیاربسیارمجرب)
 • کنترل عصبانیت شخص(مجرب)

مجربات باقر

 • کنترل عصبانیت وخوش اخلاقی(مجرب)
 • دستوررفع غم ناشی ازمصائب(مجرب)
 • ذکری برای تمرکزفکر(مجرب) پ
 • ایجادصبوری وکنترل عجله کردن(بسیارمجرب)
 • منع روئیت جن وکورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • کورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
 • دستور ترک اعتیاد(مجرب)
 • منع مردزنا کاراززناکردن (بسیارمجرب)
 • منع زن زنا کاراززناکردن (بسیارمجرب)
 • اصلاح مردوزن زنا کاروآدم فاسدوفاسق(مجرب)
 • اصلاح انسان گناهکاروفاسد ازدور!(مجرب)
 • دفع همزادودوست بد!(بسیاربسیارمجرب)
 • ازبین بردن عشق مجازی(مجرب)
 • فروش سریع اجناس (بسیارمجرب)
 • پیداکردن چیزهای گمشده یاسرقت شده(بسیارمجرب)
 • رازخسته نشدن پاها هنگام راه رفتن(بسیاربسیارمجرب
 • برگشت امانتی غصب شده(مجرب)
 • متوقف کردن ماروافعی با ذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع سم مار(بسیارمجرب)
 • دفع نیش عقرب با خودعقرب(بسیارمجرب)
 • ساکت کردن سگ باذکر!(بسیارمجرب)
 • دفع موریانه (بسیاربسیارمجرب)
 • دفع موش(بسیارمجرب)
 • خلاصی اززندان(بسیارمجرب)
 • کشف وارتباط با موکلین درخواب (بسیارمجرب)
 • ساکت کردن گریه بچه ورفع بی خوابی(بسیارمجرب)
 • دستوری برای خوش شانسی!(بسیارمجرب)
 • تقویت حافظه ووسعت ذهن (بسیارمجرب)
 • معجون اعجازانگیزتقویت حافظه(بسیاربسیارمجرب)
 • تقویت هوش وحافظه درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
 • دستورات بچه دارشدن(بسیاربسیارمجرب)

مجربات باقر

 • حصارمنیع برای کورکردن دزد!!!(بسیاربسیارمجرب)
 • برگرداندن اثرسحر وجادو واحضارات وعزائم به ساحر(بسیارمجرب)
 • پسرشدن طفل (بسیارمجرب)
 • دخترشدن طفل (بسیارمجرب)
 • زیباشدن صورت وسیرت طفل(بسیارمجرب)
 • رازلاغری باعلم حروف!!!(منحصربفردوبسیارمجرب)
 • دائمی کردن اثرویاگرای روحانی!!!
 • روشهای استخاره(بسیارمجرب وصحیح)
 • تذکرات بسیارمهم درباره استخاره کردن(حتمابخوانید!!!)
 • حسابهای حرام وبی معنی درعلوم غریبه!
 • حسابی برای تشخیص زن فاسدوزناکار!
 • لوح حیات وممات برای فهمیدن مرگ وزندگی دونفر!!!
 • معرفی اصطلاحات کتب قدیمی
 • بخش مجرب داروها……………………….صفحه ۱۹۵
 • ادویه  گیاهی(بسیارمجرب)
 • غذاهای مجازوغذاهای ممنوع
 • غذاهای طبع سردوگرم
 • بخش نسخه های مجرب طب سنتی ………………..صفحه ۲۱۷
 • درمان سریع درد زنانه(بسیارمجرب)
 • قطع سریع خون عادت ماهیانه اضافی وقاعدگی(بسیاربسیارمجرب)
 • نسخه تقویت موومژه وابرو(بسیارمجرب وعالی)
 • علاج جوش صورت(مجرب)
 • درمان جوشهای سرسیاه(بسیارمجرب)
 • درمان گلودردوسرفه(بسیارمجرب)
 • درمان سرفه های قدیمی(بسیارمجرب)
 • درمان سریع کم کاری یاپرکاری تیروئید(بسیاربسیارمجرب)
 • نسخه های تقویت اعصاب(بسیارمجرب)
 • داروی آرامش سریع(بسیارمجرب)
 • داروی بیماران هموفیلی (مجرب)
 • درمان قطعی کمبودآهن(بسیارمجرب)
 • درمان کم خونی وفقرآهن وتالاسمی(مجرب)
 • درمان بیماری سینوزیت(بسیارمجرب)
 • انسدادسریع زخم سر با زرچوبه!(بسیارمجرب)
 • دفع سریع یبوست با آب شوروشیرین(مجرب)
 • داروی ضددرد دیسک کمر(بسیارمجرب)
 • تخلیه خون مردگی زیرناخن باخمیر!(بسیارمجرب)
 • درمان یبوست مزمن درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
 • نسخه ترک اعتیادبه تریاک (بسیارمجرب)
 • درمان سه روزه بیماری اوریون(بسیارمجرب)
 • دفع کرم کدووکرمک وانگل(بسیارمجرب)
 • پیشگیری ازبیماریهاباپیاز(بسیارمجرب)
 • درمان آبسه دندان در۳روز(بسیارمجرب)
 • درمان چربی خون (کلسترول)(مجرب)
 • درمان دیابت (قندخون)(مجرب)
 • درمان سریع مسمومیت (بسیارمجرب)
 • درمان درد زانوومفاصل ونقرس(بسیارمجرب)
 • ترمیم پوست سوخته ازآب جوش وآتش(بسیارمجرب)
 • درمان قطعی درد معده ونفخ(مجرب)
 • درمان سنگ کلیه( مجرب)
 • درمان سریع آبریزش بینی (بسیارمجرب)
 • ازدیاد شیر مادر(مجرب)
 • درمان سرماخوردگی وگلودرد زن باردار(بسیارمجرب)
 • درمان دل درد نوزاد و مادرشیرده(بسیارمجرب)
 • درمان عفونت ادراری و ترشحات زرد بارداری(بسیارمجرب)
 • درمان افسردگی بعد اززایمان(مجرب)
 • درمان واریکوسل بیضه (مجرب)
 • درمان اگزما و خارش وپوست اندازی (بسیارمجرب)
 • نسخه کمردرد و دردهای عضلانی(بسیارمجرب)
 • درمان عفونت ریه و آسم و برونشیت (بسیاربسیارمجرب)
 • درمان سریع دردگوش (مجرب)
 • درمان سنگینی گوش(مجرب)
 • داروی گیاهی برای آرامش بچه های بیش فعال(مجرب)
 • درمان سنگ صفرا(بسیارمجرب)
 • حروف ابجدکبیر
 • ضمیمه
 • وزنها ومقادیرقدیم وجدید

دانلود رایگان کتاب انسان روح است نه جسد

۱۱۵ Visit
برای دانلود استارت دانلود رو بزنید و بعد کریت دانلود لینکensan roh ast.zip - 3.2 MB

اثر مرکب

۵۷۹ Visit

کتاب صوتی تلخ و شیرین اثر محمدعلی جمالزاده

۶۰۵ Visit
کتاب صوتی تلخ و شیرین اثر محمدعلی جمالزاده

کتاب صوتی تلخ و شیرین اثر محمدعلی جمالزاده

معرفی کتاب صوتی تلخ و شیرین کتاب تلخ و شیرین اثر فریبا انصاری، مجموعه zwnj;ای از حکایات واقعی، آموزنده، طنز و منبعی از پند، اندرز و عبرت گرفتن از روزگار در زندگی است. در بخشی از کتاب تلخ و شیرین (Sweet And Bitter) می zwnj;خوانیم: شورلت ماشین قدیمی و درازیه که رانندگی با اون زیاد آسون نیست، ...

حیوانات در خطر انقراض

۵۷۸ Visit
حیوانات در خطر انقراض

حیوانات در خطر انقراض

شاید این تصورات بسیار تلخ و حتی غیر ممکن باشد اما بعید نیست با جفایی که آدمی به محیط پیرامونش می کند، روزی بیاید که فرزندان ما، در اسارت مطلق ساختمان ها و ماشین ها درآمده باشند و دیگر خبری از همزیستی مسالمت آمیز با آفریدگان دیگر خداوند نیست. اگر به یاد داشته باشید به تازگی ...

آموزش تصویری اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی (قسمت اول)

۵۷۲ Visit
آموزش تصویری اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی (قسمت اول)

آموزش تصویری اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی (قسمت اول)

مژده به کسانی که قصد تقویت مکالمه زبان انگلیسی و مهاجرت دارند. پکیج آموزش تصویری فوق العاده موثر اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی همراه با مثال، با نازلترین قیمت و تخفیف ویژه برای شما عزیزان فراهم شده است. این مجموعه به شما کمک میکند که به راحتی و با کمک گرفتن از حافظه تصویری ...

از به رضا امیر خانی

۵۸۹ Visit
از به رضا امیر خانی

از به رضا امیر خانی

از به رضا امیر خانی ...

دانلود کتاب صوتی راه هنرمند، بازیابی خلاقیت اثر جولیا کامرون

۵۷۶ Visit
دانلود کتاب صوتی راه هنرمند، بازیابی خلاقیت اثر جولیا کامرون

دانلود کتاب صوتی راه هنرمند، بازیابی خلاقیت اثر جولیا کامرون

فرمت فایل ها: mp3 تعداد فایل ها: 21 حجم کل فایل ها: 284 مگابایت مدت زمان پخش: 10 ساعت و 27 دقیقه نویسنده: جولیا کامرون مترجم: گیتی خوشدل زبان ترجمه: فارسی گوینده: درنا گلشنی درباره کتاب: این کتاب با بیان اصولی بنیادی، جستجوی خلاقیت را نشان میدهد و با تعیین برنامه ...

"باورهای فطری" 125 ص

۵۶۳ Visit

"باورهای فطری" 125 ص

باورهای فطری 2-1-1- تعریف لغوی فطرت 2-1-2-1- الف -1-2-2- ب)غریزه : 2-1-3- تفاوتها باورهای فطری 2-1-6- مفهوم فطرت درقرآن 2-1-7- مفهوم فطرت در روایات 2-1-8- مفهوم فطرت در فلسفه اسلامی 2-2 - اثبات فطریات در انسان بینش های فطری 2-2-4-2- گرایش های فطری عوامل شکوفایی فطرت -4-2-3- تفاوت فطرت ونظریه ...

کتاب صوتی و متنی" عادت می کنیم"زویا پیرزاد

۵۸۷ Visit
کتاب صوتی و متنی

کتاب صوتی و متنی" عادت می کنیم"زویا پیرزاد

کتاب صوتی و متنی عادت می کنیم زویا پیرزاد ...